Rob van Lint Universum

klik op afbeelding voor vergroting

univers.5

Toelichting door Rob van Lint:

Gestold bewustzijn

Materie-Ruimte is gestold bewustzijn in het AL-bewustzijn.

Omdat er m.i. niets méér of minder is dan bewustzijn, bestaat materie ook uit bewustzijn, alleen in een andere vorm. Net als water in drie aggregatietoestanden kan voorkomen, kan bewustzijn dat ook. Ik noem ‘gestold’ bewustzijn een andere aggregatietoestand van het AL-bewustzijn.

Universa zweven als sigaren in het tijd-ruimteloze Al-bewustzijn.

Universa bestaan uit materie met een heden, verleden en toekomst. Vanuit een ander perspectief (helicopterview) zijn heelallen te zien die elk in hun eigen tijdsbubbel existeren. Het ‘nu-veld’ is het heden, de oerknal met het verleden en aan de andere kant van het nu-veld de toekomst.

Doordat bewustzijn geen tijd en ruimte kent is alles met elkaar verbonden.

Die verbinding is niet imaginair maar zeer concreet. Ook de wetenschap begint hier lucht van te krijgen. O.a. fysicus Leo Kouwenhoven, met de quantumcomputer en het majorana-deeltje als basis dat de eigenschap heeft op meerdere plaatsen tegelijk te kunnen zijn (superpositie), is hard op weg om dit bewustzijn te ontdekken. Hij zegt ‘het systeem niet te begrijpen maar het werkt wel!’.

Wezens c.q. universa zijn uit elkaar getrokken stukjes bewustzijn in positief en negatief geladen deeltjes (dualiteit).

En dat is het probleem met deze existentie. Doordat we in die dualiteit steeds maar weer van links naar rechts, binnen/buiten, voor/achter gaan komen we telkens in dezelfde situaties en kunnen niet aan deze cyclus ontkomen, tenzij we begrijpen dat het gestolde bewustzijn maar een hele enge beperkende situatie is.

De oorsprong van alles is het ongekend stille bewustzijn. Het bewustzijn IS! Vanuit deze oorsprong is er een tweede laag waarin tegengestelde krachten actief zijn. Hierin wordt de oorsprong vertraagd, ingedikt. Net als de aggregatietoestanden van water komt het bewustzijn in een andere dimensie: ‘gestold’. En dat levert het universum met tijd en materie op.

In de Nag Hammadi teksten wordt o.a. gemeld dat afvallige engelen het materiële universum geschapen hebben en hiermee verantwoordelijk zijn voor het heelal met daarin onze wereld waarin wij nu leven.

De architect van dit alles zou Sophia zijn, een engel die op eigen houtje is gaan scheppen. Zij wordt door occulte groepen aanbeden. Daarnaast zijn er veel religies die haar vereren in de veronderstelling dat zij de allerhoogste is.

Christus is op aarde gekomen om ons te verlossen van deze illusie en ons met de allerhoogste, het ongekend stille bewustzijn, te verbinden.

Wat niet in de Bijbelse evangeliën wordt gemeld maar wel in de Nag Hammadi teksten, is het evangelie van Maria Magdalena. Daarin staat het volgende: nadat Jezus is teruggekomen op aarde, na zijn kruisiging en dood, kwam hij bij de apostelen en sprak o.a. met Maria Magdalena. Maria vroeg zich af of zijn volgelingen na Zijn vertrek nog met Hem konden communiceren en zo ja of dat dan via de ziel of de geest zou gaan. Nee antwoordde Hij. Dat gaat via het BEWUSTZIJN!!!!

Dit houdt m.i. in dat het bewustzijn de drijvende kracht van het AL is. Alles vindt hier zijn oorsprong. Door dit tijd- en ruimteloze medium kunnen we direct met letterlijk alles communiceren en zijn simpel met God verbonden, middels dit bewustzijn.

Materie is gestold bewustzijn. Sterk vertraagd in positiviteit/negativiteit, yin/yang enz., geschapen door de Demiurg kleine Sophia en zonder de goedkeuring van de Allerhoogste. Het is een afspiegeling (matrix) van de realiteit die oneindig veel mooier is dan ons universum. Volgens de Gnostici.

Ga bij het overlijden NIET door de tunnel met wachters aan de andere kant die je begeleiden, want zij zorgen voor een reïncarnatieproces dat eindeloos kan duren, want je blijft in de sfeer van Sophia hangen. Volgens monniken uit de Himalaya dien je aan de verst mogelijke ster te denken bij het overlijden. Ook weer om aan de reïncarnatiecyclus te ontsnappen.

Het gestolde bewustzijn (materie) uit zich o.a. in elektrische krachten die positief en negatief geladen zijn en is als een uurwerk waarbij de tijd zich d.m.v. een slingerbeweging langzaam voortslingert van links naar rechts … positief/negatief enz. Meditatie is een manier om los te komen van die slingerbeweging en in het AL-bewustzijn te komen en tijdloos te worden. (Eventjes)

Rob van Lint, maart/november 2019