OOK EEN ATHEÏST GELOOFT

'Geloof' is een verwarrende term. De eerste associatie is religieus. Als gelovige ben je katholiek, of protestant, of moslim, of… Vraag je aan iemand 'Geloof je?', dan kun je als antwoord krijgen: 'Nou...
7 april 20170 DownloadsDownloaden