KEUZEVRIJHEID

Er loopt een lijntje van de Reformatie naar het individualisme. De vrije geloofskeuze die Luther bepleitte, bood de enkeling flink meer speelruimte. Allerlei machten die de vrijheid beperkten, werden nadrukkelijker...
3 november 20170 DownloadsDownloaden