KERK-BANK

Vooral verticaal georganiseerde kerken vertonen merkwaardige overeenkomsten met banken. Elke vergelijking gaat natuurlijk mank, maar toch… In hiërarchische kerken, met exclusieve ambten, functioneren...
12 oktober 20180 DownloadsDownloaden