DIALOOGJE

Geloof jij? Hmm, ja, zo ongeveer… Twijfel je? Ja, dat ook. Denk je dat God bestaat? Lijkt me een goed idee. Bestaat God dus als idee? Zou kunnen. Maar voel je daar iets reëels bij? Ja, eigenlijk wel,...
3 mei 20180 DownloadsDownloaden