COEN-TUNNEL

'Weg met standbeelden en straatnamen ter ere van koloniale racisten en onderdrukkers! Doop de Coen-tunnel om!'. Hierop kwam deze reactie: gouverneur-generaal Coen deed wat in de 17e eeuw normaal was en...
9 maart 20180 DownloadsDownloaden