ADIEU GOD?

Oud-premier Dries van Agt (87) wordt in het tv-programma 'Adieu God?' bevraagd over de resten van zijn katholieke geloof. Hij heeft het er lijfelijk moeilijk mee. Hoewel anders nooit om een woord verlegen,...
16 maart 20180 DownloadsDownloaden